Stichting Staphorst helpt Gambia | financieel overzicht 2015

financieel overzicht 2015

In kas op 01-01-2015             € 2.762  
                 
Inkomsten t/m 31-12-2015                
Giften particulieren         € 502      
Giften bedrijfsleven /instellingen         € 7.476      
Verkoopacties         € 7.816      
Actie Loopgroep AG ’85         € 8.784      
Donateurs         € 960      
INKOMSTEN TOTAAL         € 25.538   € 25.538  
              € 28.300  
Uitgaven t/m 31-12-2015                
Presentatiekosten, folders, visitekaartjes         € 1.005      
Huur attributen, klimwand, tenten         € 953      
Bankkosten         € 119      
Boodschappen, verkoopacties         € 616      
Voorbereidingskosten bouw school Gambia         € 250      
UITGAVEN TOTAAL         € 2.943   € 2.943  
                 
                 
            € 25.357