Stichting Staphorst helpt Gambia | nieuwtjes

Nieuws

nieuwtjes

< Terug naar overzicht

Tijdens de actiedagen van Boer Staphorst heeft de verkoop van kniepertjes een goede opbrengst opgeleverd. Naast verkoop van de kniepertjes zijn er ook Gambiaanse spullen verkocht. Het echtpaar Alssema is in april naar Gambia geweest. Ze hebben controle uitgeoefend op de voortgang van de bouw en vervolg afspraken gemaakt. De fundering voor twee van de 8 te bouwen lokalen is gestort. De bouw van de twee klassen moet in september afgerond zijn. Dan kunnen kinderen een vervolgopleiding krijgen. De school wordt dus gefaseerd gebouwd. De bestuursleden gaan op eigen kosten regelmatig even kijken naar de bouw van de lokalen.