Stichting Staphorst helpt Gambia | financiële overzicht van 2016

financiële overzicht van 2016

In kas op 01-01-2016 € 25.357

Inkomsten 01-10-2016 t/m 30-06-2016

Opbrengst actie dec 2015, geboekt jan 2016, € 1.211
Actie maart 2016 € 1.905
Actie april 2016 € 1.370
Giften particulieren € 456
Bijzondere gift € 5.000
Donateurs € 890
INKOMSTEN TOTAAL € 10.832 + € 25.357 = € 36.189

Uitgaven 01-01-2016 t/m 30-06-2016
Huur kraam € 38
Bankkosten € 21
Boodschappen verkoopacties € 502
Kosten bouw school Gambia € 23.000
UITGAVEN TOTAAL € 23.560

In kas op 01-07-2016, € 12.629